Đăng nhập

60 Năm Cuộc Đời (Remix) - Kiến Thành (Karaoke)

17
Đăng bởi . Chuyên mục: Kiến Thành, Nhạc Dance - Remix, Y Vân

Ơ là thế! đời sống không được bao
Ơ là bao! đời không lâu là thế
Ơ được bao năm sống mà yêu nhau
Em ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời
20 năm đầu, sung sướng không bao lâu
20 năm sau, sầu vương cao vời vợi
20 năm cuối là bao
Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời
Khi xa anh rồi em biết yêu thương ai
Nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời
Em ơi ta sống được bao
Ơ là thế! đời sống không được bao
Ơ là bao! đời không lâu là thế
Ơ được bao năm sống mà yêu nhau
Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời
Khi xa anh rồi em biết yêu thương ai
Nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời
Em ơi ta sống được bao
st : Y Vân
60 nam cuoc doi remix kien thanh
60 ncdremix kt

  • Lý do: *
  • Tuyển Chọn